Nanjing, China

12th Floor Beidou Building No.6 Huida Road Entrepreneurship Center Nanjing High-Tech Zone

Nanjing, China 210032

Local Landmarks:
The Nanjing office is located just to the west of the Yangtze River, between the Nanjing Harvard Golf Club and Yanjiang Residential District.

No.6 Huida Road Nanjing, China 210032